Sponsoring

Bij het uitvoeren van grote koorwerken met solisten en orkest (zoals de uitvoering van de Johannes Passion) speelt geld helaas vaak een beslissende rol. In de wereld van de muziek zijn de entreegelden van de uitvoeringen nog zelden kostendekkend. Bach Comité Gulpen kan daarom geen uitvoeringen organiseren zonder (lokale) begunstigers. Hun financiële bijdragen en belangstelling zijn onmisbaar voor het behoud van koormuziek op kwalitatief hoog niveau!

Draagt u ons een warm hart toe en heeft u belangstelling om de uitvoering van de Johannes Passion op 22 maart 2024 financieel mede mogelijk te maken?
Neemt u dan contact op met onze penningmeester om te informeren naar de mogelijkheden. Alvast bedankt!

Sponsors Johannes Passion Heuvelland 2024