Disclaimer

De teksten op deze website vallen onder het auteursrecht van Bach Comité Gulpen. Het is niet de bedoeling dat een bezoeker van deze website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, informatie of teksten van deze website kopieert. Daarnaast is Bach Comité Gulpen niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website. Bach Comité Gulpen benadrukt dat een bezoeker van de website geen rechten kan ontlenen aan de op deze website aangeboden informatie. Wordt op deze website doorverwezen naar andere informatiebronnen van derden, dan heeft Bach Comité Gulpen geen controle over die bronnen. Verwijzingen worden slechts ter informatie voor de websitebezoeker opgenomen.