Bestuur Bach Comité Gulpen

Het bestuur van Bach Comité Gulpen vergadert elke 2 maanden in het Parochiecentrum van de St. Petrusparochie in Gulpen en bestaat uit de volgende bestuursleden:

v.l.n.r.:
Lid PR: Toon Voorbraak
Penningmeester: John Prevoo
Sponsorwerving: Paul Ramaekers
Secretaris: Ellen Jongen-Badenbroek

Voorzitter: Paul Bronneberg
Niet op de foto: Lid: Renate Rothbauer

Social media en webmaster: Marieke Dona

Klik hier om contact op te nemen met het bestuur.

Comité van aanbeveling

Mrg. E. de Jong – Hulpbisschoep Bisdom Roermond
Alphons Kurstjens – Directeur Rabobank Zuid-Limburg Oost
Nicole Ramaekers-Rutjens – Burgemeester Gulpen-Wittem

Paul Rutten – Gulpener Bierbrouwerij
Jos van Veldhoven – Voormalig artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging
Erik de Win – Nedlin B.V.